Önümçilik ukyby

Önümçilik ukyby

Zawodymyz

2008-nji ýylda döredilen BXL Creative Hytaýda öňdebaryjy gaplama dizaýn we önümçilik kompaniýalarynyň biridir.

Esasy bazar: ABŞ, Kanada, Fransiýa, Germaniýa, Italiýa, Günorta Koreýa we Eastakyn Gündogar.

Esasy pudaklar: gözellik, kosmetika / makiýa ,, derini bejermek, atyr, ysly şem, öý hoşboý ysy, kaşaň iýmit / goşundy, çakyr we spirtli içgiler, şaý-sepler, CBD önümleri we ş.m.

Dürli önüm kategoriýalary: elde ýasalan sowgat gutulary, makiýaup palitralary, sumkalar, silindrler, gaplar, poliester / torbalar, plastik gutular / çüýşeler, aýna çüýşeler / bankalar.Custöriteleşdirilen gaplama hakda.

Enjamlar

 • Heidelberg 4C çap ediji maşyn

  Heidelberg 4C çap ediji maşyn

  German Heidelberg CD102 ofset çaphanasy enjamyň çeýeligini ep-esli ýokarlandyrýar, günde ortaça 100,000 elde öndürilen guty we 200,000 karton guty çykýar we gaplamanyň öndürijiligini netijeli üpjün edýär.

 • Manroland 7 + 1 Çap ediji maşyn

  Manroland 7 + 1 Çap ediji maşyn

  Qualityokary hilli yzlary öndürmek üçin ýörite döredilen, esasanam mylar kagyzy, merjen kagyzy we ýokary reňkli öndürijilige ýetmek kyn bolan beýleki ýörite kagyzlar üçin.Bu enjam hemmesini öz içine alýar.

 • Tozsyz ussahana

  Tozsyz ussahana

  Önümiň hilini hasam üpjün etmek üçin zawod tozansyz ussahanalar bilen ýörite enjamlaşdyrylandyr.

 • Laboratoriýa

  Laboratoriýa

  Materialylylyk synagy, damja synagy we ş.m., material seçip almakdan başlap, önümiň gözegçiligine çenli, her paketiň gowy hilini üpjün etmek üçin logistika synagy 108 gözegçilik düwünleri.

Heidelberg 4C çap ediji maşyn
Manroland 7 + 1 Çap ediji maşyn
Tozsyz ussahana
Laboratoriýa

Zawod VR gezelenji

Habaryňyzy bize iberiň:

.Akyn
bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.