Toparymyz

Toparymyz

Taslama toparynyň tanyşdyryşy

Dizaýner toparlarymyz

Teklip hyzmaty başlangyç, ikinji we üçünji gaplama dizaýnyny öz içine alýar, çüýşäniň şekilli dizaýny, guty gurluşynyň dizaýny, grafiki dizaýn, broşýura dizaýny, displeý dizaýny we beýleki gaplama hyzmatyny öz içine alýar.

Jemi 9 dizaýn topary, şol sanda BA studiýasy, Wan Siang stuidio, BXL Creative-iň ýokary dizaýnerleri.

Jemi 70+ dizaýner.

Üstünlikler

103 halkara dizaýn baýragy

30,000+ önüm dizaýny

Içerde we daşary ýurtda müňlerçe müşderi

Wekilçilikli ýagdaýlar: L'Oreal PR sowgat toplumlary, Shu Uemura Limited sowgat toplumy, LADY M aý sowgat toplumy, Bvlgari we ş.m.

未 标题 -1
jishu

Ylmy barlaglar

35-den gowrak inersener bilen BXL Creative müşderilere önüm gaplamak zerurlyklary üçin hünär tehniki goldawyny berýär.

Çüýşe şekilli studiýada dizaýnerleriň pikirlerini we düşünjelerini fiziki çüýşelere / gaplara iň oňat we iň ýakyn çemeleşmäge gönükdirilen 8 inersener bar.

Üstünlikler

2022-nji ýyla çenli BXL Creative gaplama gurluşlary, şekilleri, deko tehnikasynyň täzelikleri, döredijilik dizaýnlary we ş.m. ýaly 150 patent aldy.

N banner-03

Habaryňyzy bize iberiň:

.Akyn
bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.