Şaý-sepleriň gaplanyş dizaýny

Şaý-sepleriň gaplanyş dizaýny

Dizaýn açar sözleri: söýgi, gyzykly we moda

Şaý-sepleri gaplamak dizaýny (2)
Şaý-sepleri gaplamak dizaýny (3)

Sowgat gutusy sahnanyň ortasyndaky perdäni açmak ýaly ortadan açmak üçin akylly ýasaldy.

Şaý-sepleriň her bir görnüşine mahsus we özboluşly jady bar, şonuň üçin şaý-seplere köp owadan nyşanlar berilýär.Monjukly ajaýyp sowgat gutusy önümi has çeper edýär.

Şaý-sepleri gaplamak dizaýny (4)

BXL Creative tarapyndan dizaýn we önümçilik


Iş wagty: 12-2021-nji dekabry

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.