BXL Creative 26-njy Hytaý gözellik sergisine gatnaşdy

2021-nji ýylyň 14-nji maýynda Hytaý gözellik sergisi Şanhaý täze halkara sergi merkezinde (Pudong) üç günlük sergini resmi taýdan açdy.Esasy sergä gatnaşyjylaryň biri hökmünde BXL Creative Packaging sergä gelenleriň hemmesi tarapyndan baha berildi.

美 博会 2
ade2ea78-4918-4b83-bf07-9a766103a1af
美 博会 5
美 博会 6
cbd

BXL Creative hemişe "Hytaýyň 1-nji döredijilik gaplama markasy we meşhur halkara döredijilik gaplama markasy bolmak kararyna" ygrarly bolar, yzygiderli öňe geçer, döredijilik dizaýny sebäpli önümleriň marketingine ýol açar we durmuşy gowulaşdyrar. döredijilik dizaýny.


Iş wagty: Iýul-12-2021

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.