2021 BXL döredijilik Hytaýyň iýmit we içgiler ýarmarkasyna gatnaşdy

Bu Hytaýda iýmit we içgiler ýarmarkasynda BXL-iň mowzugy “Önüm hekaýalaryny döredijilik bilen gürrüň bermek”: BXL meşhur çakyr tejribe sergi zaly, marka tejribe sergi zaly, ýeňil çüýşe tejribe ammary sous çakyr tejribe sergisi, täze stil tejribe sergisi, medeni we döredijilik tejribe ammary , müşderilere kärhanalaryň önüm hekaýalaryny gürrüň bermek üçin alty döredijilik tejribe sergi otagy.

täze

Gaplamak dizaýnynda 22 ýyldan gowrak tejribe toplap, BXL Creative elmydama çäkli wagty bolan her bir müşderi üçin iň döredijilikli çözgütleri talap edýär.

“BXL Creative” -yň bir gezeklik döredijilik tejribe ammary ýyldyzlaryň syýahatyny öwrenmekden ybaratdyr.Sergi otagy ýyldyzlararasy gelejek duýgusy bilen dolduryldy.

täze (1)
täze (2)
täze (3)
täze (4)

Iş wagty: 18-2021-nji noýabr

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.