habarlar2

Bu Mobius mahabat baýraklary bäsleşiginde BXL Creative Won 4 Packaging Design Awards

BXL Creative, 2018-nji ýylda Mobius Advertising Awards bäsleşiginde gaplama dizaýny üçin "Iň oňat eser baýragy" we üç sany "altyn" baýragyny aldy we Hytaýda soňky 20 ýylda iň gowy rekord goýdy.Şeýle hem Aziýada baýrakly ýeke-täk kärhana.

Baixinglong- (1)

 

Bu dizaýnyň pikiri durmuş bilen baglanyşykly binalardan.Daşarky gaplama binanyň gurluşyny iki nokat bilen görkezdi.Ilki bilen Huanghe Lou-yň özboluşly aýratynlygy bar.Ikinjiden, hytaýlylaryň arasynda “Durmuş binanyň basgançaklaryna çykmak ýalydyr” diýilýär.Dürli gatyň dürli görnüşi bar.Dizaýnerler konwensiýany bozýarlar we jikme-jikliklere derek super wizual nyşan döredýärler.Bu dizaýn ýönekeý, ýöne ýönekeý däl we gadymy elementler bilen owadan we syrly.Şeýle hem onuň markasy müşderilere ajaýyp hyýal berýär.

Baixinglong- (2)

Şu güne çenli jemi 73 halkara dizaýn baýraklaryny aldyk.Halkara sahnasynda durmak üçin köp wagt gerek boldy.Hytaý gitdigiçe güýçlenýärkä, Hytaý bazary daşary ýurtlardaky markalar üçin has möhüm bolýar, Hytaýyň medeni elementleri dünýäde has köp adam tarapyndan kabul edilýär we haýran galýar.Hytaýyň medeni elementlerini dünýäniň dizaýn etabyna çykarmak maksady bilen BXL Creative ýolda we hemişe bolar.


Iş wagty: 20-2020-nji awgust

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  .Akyn
  bxl döredijilik topary bilen habarlaşyň!

  Önümiňizi şu gün haýyş ediň!

  Islegleriňize we soraglaryňyza jogap bermäge şat.